Team

Helge Rushfeldt

Daglig leder

Sivilingeniør NTNU 2002

Helge har lang erfaring innen bergverksindustri og ledelse og har jobbet med mange prosjekter innen optimalisering, utvikling, utbygging, endring, HMS / ytre miljø og personal.

Utdannelse

2002 Sivilingeniør Mineraloppredning, NTNU
1997 Statsvitenskap Grunnfag, UiO
1996 Kinesisk, UiO
1994 Historie Grunnfag, UiTø

Arbeidserfaring

2011 Promin AS, daglig leder
2013 NTNU, forsker (deltidsstilling)
2009 – 2011 Hustadmarmor AS, prosessansvarlig mikronisering
2007 – 2008 Hustadmarmor AS, utviklingsingeniør
2003 – 2007 Norwegian Talc AS, produksjonssjef
2002 – 2003 Titania AS, utviklingsingeniør prosjektavdeling

Relevant organisasjonsarbeid

2012 Norsk Bergforening, leder (tidl: Nestleder)
2008 – 2011 Bergringen, leder
2005 – 2007 Norsk Bergindustri, styrerepr. og vara
1998 – 2002 Tekna, stud. styreleder (nasjonalt), leder ved NTNU m.m.
1999 – 2001 Norsk Bergforening, stud. repr. og sekretær

Jonas Dombrowsky

Ressursgeolog

MSc NTNU 2018

Jonas har erfaring innen geologi, felt-geologi, kjernelogging, 3D-modellering, geologisk kartlegging, GIS analyser, droneflyging med mer.

Utdannelse

2018 M.Sc. i Natural Resource Management with focus on Geology, NTNU, Trondheim – Norge

2016 B.Sc i Geologi, Goethe University, Frankfurt – Tyskland

Arbeidserfaring

2019 til nå Promin AS, Ressursgeolog
2018-2019 Forskningsassistent på InRec prosjektet ved NTNU

2015-2016 Student arbeid ved Geo-Ingenieure FLG GMBH
2013-2015 Student representant i Studentrådet

Trond Refseth

Seniorkonsulent

Bergingeniør NTH 1977

Trond har vært bergverksinspektør i arbeidstilsynet i Trøndelag, vært bedriftsrådgiver med eget selskap, jobbet med risiko i forsikrings-bransjen, vært Direktør i gullprosjekt i Bindal og seniorkonsulent i Direktoratet for Mineralforvaltning.

Utdannelse

1973-1977 NTH (NTNU), Bergingeniør

Arbeidserfaring

Kjell S. Nilsen

Seniorgeolog

Cand. real. UiO 1982

Kjell er en av Norges mest erfarne feltgeologer og har lang erfaring med mineral- og malmgeologi, geoteknikk, prøvetaking, geofysiske målinger og geokjemi. Han har blant annet funnet Norges største kobberforekomst, Nussir-forekomsten.

Utdannelse

1999 Kurs i programmering (Visual basic), Aktiv Opplæring.
1991 Stipendiat ved Universitetet i Oslo, prosjekt gull- kobbermalmdannelser i Finnmark (tilknyttet Biddjovagge gruver) Kurser i strukturgeologi- deformasjon, avansert petrologi, væskeinneslutninger, geokjemi, statistikk, databehandling.
1981 Cand. real eksamen i geologi, Universitetet i Oslo. Hovedoppgave: Geologiske undersøkelser av Bessefjell- og Bandakgranittene, Vest-Telemark, deres nærliggende bergarter og mineraliseringer. Eksamensemner: Malmgeologi, mineralogi, petrologi og økonomisk geologi

Arbeidserfaring

2016 Promin AS, Seniorgeolog
2001 – 2016 Enkeltpersonforetak Kjell Nilsen Geoconsulting.
1989 – 2007 Diverse engasjementer:

 • Kartlegging for NGU, bla. utgivelser av 7 berggrunnskartblad 1:50.000, eklogitt- Ti-undersøkelser, og geofysikk,
  Vestfold- Buskerud-Telemark Fylkeskommuner med geologisk kartlegging, naturstein-, pukk-, skredrisiko- og miljø- undersøkelser og -prosjekter.
 • Outokumpu OY, Bidjovagge gruver, A/S Sydvaranger, og Hendrix minerals med malmundersøkelser, feltarbeider, kartlegging, geokjemi, borehullslogging, og gruvedrift.
 • Mineral-geologisk museum og Institutt for Arkeologi, med laboratorie- analysearbeid, databaser, hjelpelærer.

1980 – 1987 A/S Sydvaranger – Prospektering A/S
1975 – 1979 Sommerjobber for NGU, Folldal Verk, A/S Sydvaranger, Elkem, NTNF.

Publikasjoner
 • K. S. Nilsen 1980: Sydvarangers arbeider med Portable XRF- analysator NE 5017. BVLI Teknisk rapport 50; XRF- og Neutron- analysemetodikk i malmleting, 36- 62.
 • K. S. Nilsen 1982: Mineraliseringer i Vest-Telemark og deres genetiske forhold posttektoniske granitter og tektoniske episoder. Geolognytt 17, 40- 41.
 • K. S. Nilsen 1983: Fracture pattern and relations of the intrutions of posttectonic Precambrian granites in Western Telemark, South Norway. In Gabrielsen, R. H. et. al. (eds.): Proceedings of the Fourth International Conference of Basal Tectonics, 376- 377.
 • K. S. Nilsen & Henriksen H. 1983: Prekambriske bergarter i Karasjok- området Meddel. från Stockholm Geol. Inst. 257, 36.
 • K. I. Olsen & K. S. Nilsen 1985: Geology of the Southern Part of the Kautokeino Greenstone belt. Rb- Sr- geochronology and geochemistry of associated gneisess and late intrutions. Nor. geol. unders. bull. 403, 131- 60.
 • K. S. Nilsen 1985: Berggrunnsgeologisk kartblad Valjok 2134 III (1 : 50 000). Nor. geol. unders. (preliminærutgave)
 • K. S. Nilsen 1986: Berggrunnsgeologisk kartblad Karasjok 2133 I (1 : 50 000). Nor. geol. unders. (preliminærutgave)
 • K. S. Nilsen 1986: Berggrunnsgeologisk kartblad Halkavarre 2134 I (1 : 50 000). Nor. geol. unders. (preliminærutgave)
 • K. S. Nilsen 1987: Bekrivelse til berggrunnsgeologisk kartblad Karasjok I (1 : 50 000). Nor. geol. unders. – rapport 80.208. 89s.
 • K. S. Nilsen 1988: Nussir kobberforekomst, et 10 km langt mineralisert dolomittlag ved Repparfjord, nord- Finnmark. Abstr. 18. nordiske geol. Vintermøde København, 308- 309.
 • K. S. Nilsen & A. Bjørlykke 1989: Dannelse av Cu- Au- mineralisering I Finmark assosiert med midt- proterosoisk rifting av det Baltiske skjold. Geolognytt 22, 46.
 • K. I. Olsen & K. S. Nilsen 1989: Greenstone formation and ore-deposition related to possible rift-tectonics in the Kautokeino Greenstone belt, north Norway. Terra Abstr. 1, 3
 • K. S. Nilsen & A. Bjørlykke 1989: The Cu- Au- province of the nortwestern Baltic Shield associated with a mid- Proterozoic rift. Terra Abstr, 1, 127.
 • K. S. Nilsen & A. Bjørlykke 1990: Geological setting of the Biddjovagge gold-copper deposit, Finnmark. Geol. førening forh. 112, 87- 89.
 • K. S. Nilsen & L. P. Nilsson 1991: Geologien i undre del av Repparfjord- Komagfjord-vinduet på kartbladene Vargsund og Repparfjord. Geonytt 1, 9
 • A. Bjørlykke, K. S. Nilsen , R. Anttonen & M. Ekberg 1991: Geological setting of the Biddjovagge deposit and related gold- copper deposits on the northern part of the Baltic shield. Proceedings international IGCP conf. minas Gerais . 12s
  J. S. Sandstad, A. Bjørlykke, O. Olesen & K. S. Nilsen 1992: Vurdering av malmpotensialet etter samtolkning av geodata i deler av Kautokeino grønnstensbelte, Finnmark. N. G. U. rapport 92.255.
 • K. S. Nilsen & L- P- Nilsson 1995: Berggrunnsgeologisk kartblad Vargsund 1935 IV (1 : 50 000). Nor. geol. unders. (preliminærutgave)
 • K. S. Nilsen & D. Roberts 1996 : Berggrunnsgeologisk kartblad Repparfjord 1935 I (1 : 50 000). Nor. geol. unders. (preliminærutgave under bearbeiding, utgis 2015)
 • J. Ragnhildstveit & K. S. Nilsen 1997: Geological map of the area south of Dalsfjord, Western Norway. Scale 1 : 50 000 mapsheets Dale, Bygstad, Risnesøya, Askvoll
 • K. S. Nilsen & A. Siedlecka 1999: Berggrunnsgeologisk kartblad Kongsberg 1714 II (1 : 50 000). Nor. geol. unders. (preliminærutgave)
 • K. S. Nilsen, K. I. Olsen & A. Brunfelt 1999: Geochemistry of ultramafic and mafic metavolcanics of the Kautokeino Greenstone belt, Northern Norway. The origin of meimechites by low degree melting of clinopyroxene . (manuscript)
 • S. Dahlgren & K. S. Nilsen 2000: Geodata; berggrunnskart 1 : 5 000, kvartætgeologi og vegetasjon i Svartdal, Seljord. Svartdal geokultur- miljøprosjekt.
 • Sletten, K.; Blikra, L. H.; Dahlgren, S.; Sandersen, F. & K.S. Nilsen 2004: Skredfarekartlegging i Vestfjorddalen 2004. NGU-rapport 2004.023
 • K. S. Nilsen 2004: Geologisk kartlegging av Oslo- feltets Permiske bergarter og oversikt over feltarbeidene i området Sandefjord- Siljan- Skien- sesongene 2002- 04. Rapport fylkesgeologen i Buskerud-Telemark- Vestfold.
 • K. S. Nilsen 2006: Kjerneboringene i Nussir 2006, evaluering av kobbermalmen. Rapport KJELL NILSEN GEOCONSULTING for Nussir ASA.
 • A. Solli, S. Dahlgren, H. Heyer M. Marker & K. S. Nilsen 2008: Gea Norvegica Geopark berggrunnskart 1 : 100 000 fargeplott (Grenland- området med tilgrensende kommuner østligeTelemark og vestlige Vestfold).
 • K. S. Nilsen 2008: Rassikring i skråning med bolighus ved Fuglenesfjellet, Hammerfest. Rapport KJELL NILSEN GEOCONSULTING for Nida entreprenør og Hammerfest kommune.
 • K. S. Nilsen & M. Martinsen 2009: Nussir kobbermalm, en sedimentær forekomsttype. Abstract NGF vintermøte Bergen.
  K. S. Nilsen 2010: LASSEDALEN FLUORSPAR DEPOSIT, KONGSBERG, NORWAY, Logging and description of previous
 • nalysed cores, at Løkken Store. Evaluation of ore potential. Report KJELL NILSEN GEOCONSULTING for Tertiary Minerals
  K. S. Nilsen & J. Knezevic 2012: Nussir investigation report I and II. Prospecting activities on geophysical and geochemical targets and field work in the Repparfjord- Altenes regions, Finnmark.
 • K. S. Nilsen 2012: Drilling, logging and description of drill cores from the Kodal P- Fe- Ti- deposit in Vestfold, Norway. Report KJELL NILSEN GEOCONSULTING for Clearphos ltd.
 • K. S. Nilsen 2012: THE EMC- METALS INVESTIGATION OF REE- AND SPECIAL METALS IN TØRDAL, AND EVJE- IVELAND REGION, NORWAY. Report KJELL NILSEN GEOCONSULTING for EMC Metals 2012.
 • K. S. Nilsen 2013: Befaring av tomt med garasje i Prestegårdsveien, Stabekk, Bærum. Vurdering av grunnforhold og antatte setningsskader i området. Kjell Nilsen Geoconsulting for Bent Ekvern.
 • K. S. Nilsen 2013: Berggrunngeologisk kartblad Bandak 1513 I (1 : 50 000). Nor. geol. unders. (final edition)
  Juve G. & K. S. Nilsen 2013: På jakt etter sjeldne jordartselementer i Tørdal, Telemark. Abstract NGF vintermøte Oslo 2013.
 • K. S. Nilsen 2014: SUMMARY REPORT: THE EMC- METALS INVESTIGATION OF Sc-, REE- AND SPECIAL METALS IN TØRDAL REGION, TELEMARK, NORWAY, 2011- and 2012- seasons. Kjell Nilsen Geoconsulting for EMC Metals/ Scandium International Mining Corp.
 • K. S. Nilsen 2015: Undersøkelse av grunnforhold på tomt med potensiell kvikkleire i Gamle Eltonvei, Gbr 62/2, byggesaksnummer 1242. Kjell Nilsen Geoconsulting for Istugo og Nannestad kommune.
 • K. S. Nilsen 2015: Befaring av deponi og rasområde og vurdering av stabiliseringstiltak, Øvre Greaker, Elvestad, Hobøl kommune, mandag 14.09.15 Kjell Nilsen Geoconsulting for Sverre Greaker, Greaker Veivedlikehold AS.
 • K. S. Nilsen 2015: Radiometric measurements and evaluation of radiation from the Nussir ore zone. Report KJELL NILSEN GEOCONSULTING for Nussir ASA and Statens strålevern.
 • K. S. Nilsen 2015: Befaring av skråning nordsiden av Tristilsvingen borettslag. Vurdering av rassikring. Fjerdingby, Rælingen kommune. Kjell Nilsen Geoconsulting for OBOS.
 • K. S. Nilsen 2015: Vurdering av rasfare og eventuelle sikringstiltak, Helsetveien 37, Bærum Verk. Kjell Nilsen Geoconsulting for Børre Krogstad og Bærum kommune.
 • K. S. Nilsen 2016: Befaring av tomt og overliggende skråning, Åsengveien 27, Bærum. Vurdering av rasfare og sikringstiltak. Kjell Nilsen Geoconsulting for Seth Teknisk Design ANS og Bærum kommune.
 • K. S. Nilsen 2016: Befaring av tomteområde, Vestlisvingen 84B, Stovner. Vurdering av grunnforhold og stabilitet. Kjell Nilsen Geoconsulting for Cyril Arkitekter og Oslo kommune.
 • K. S. Nilsen 2016: Befaring av bratt skråning, vestside av Liagrendi, Aurdal. Vurdering av rasfare, stabilitet og sikringstiltak. Kjell Nilsen Geoconsulting for Liagrendi fjellstyre.

Roselle B dela Fuente

Koordinator og researcher

B.A. UP 1995, LlM AUSL 2003, MPA ICU 2008

Roselle har arbeidet for Høyesterett i 10 år og flere år i finans og offentlig sektor i Filippinene før hun flyttet til Norge i 2011. Hennes erfaring i økonomiske, sosiale og juridiske analyser, kontrakts-administrasjon, innkjøp, effektivisering, administrasjon og kontorarbeid samt research er med å løfte teamet.

Utdannelse

2013 Norsk for Utlendinger, NTNU (Trondheim)
2008 Mastergrad i Offentlig Administrasjon, International Christian University (Tokyo)
2003 Mastergrad i Juss og Rettsvitenskap, Arellano University School of Law (Manila)
1995 Bachelorgrad i Samfunnsfag (Økonomi & Samfunnsvitenskap), University of the Philippines

Arbeidserfaring

2016 Promin AS, Koordinator/Researcher
2014 – 2015 Det Norske Oljeselskap, Kontraktadministrator
2012 – 2014 Promin AS, deltidskonsulent. Dialogsenteret, Praktikant
2003 – 2010 Høyesterett ï Filippinene, Sheriff IV/Fullmektig/Juridisk researcher
1999 – 2003 Quezon City Bystyret, lovgivende konsulent
1995 – 1999 Finnman Group, administrativmedarbeider

Verv

2013 – dd Organisator/Leder, Women Conversation Club (samarbeidsprosjekt med Dialogsenteret), Trondheim
2013 – 2017 Leder, Philippine Cultural Organization, Trondheim
2015 – 2016 Tillitsvalg (Foreldre), Styret til Birralee International Kindergarten, Trondheim
2014 – 2016 Deltaker – Dialogkonferanser mellom innvandrere og myndighet, 2014 og 2016
14.12.2013 Med-arrangør, Støttekonsert for Tyfonofrene i Filippinene (samarbeidsprosjekt med Blæst & Streetlight)
2006 – 2008 Stipendiat/Fellow Japanese Grant Aid for Human Resource Development Scholarship (JDS) Project