Prosjekter

Promin AS har levert prosjekter fra Svalbard i nord til Kristiansand i sør. Vi har jobbet med utredninger, rettigheter, undersøkelser, droneflyging, 3D-modellering, ressursmodellering og utallige andre ting. Under følger noen få utvalgte prosjekter som viser litt av bredden av det vi jobber med.

SMA Nordland – Overvannsanalyse

Undersøkelse av fare for skade fra overvann

I forbindelse med et nytt dagbrudd hos SMA Nordland AS ble det gitt flere innsigelser til driftskonsesjon. En av innsigelsene kom fra Statens vegvesen. De uttrykte bekymring for hvor vann fra innsjøen, som vil bli dannet i avsluttet dagbrudd, ville finne nedløp og hvordan dette ville påvirke Fylkesveien rett ved. I den sammenheng ønsket SMA Nordland at Promin AS skulle undersøke og sannsynliggjøre hvilket omfang et slikt inngrep ville ha på vannføringen i området.

Promin AS utførte derfor en watershed analyse på området før og etter endelig dagbrudd. Undersøkelse ble gjort på eksisterende topografi, og på en høydemodell av endelig dagbrudd fylt opp som innsjø. Det ble benyttet en nedbørsmengde på 20mm/time for å se på effekten av store nedbørsmengder.

Resultatet (vist på bildet) viser hvordan den naturlige vannstrømmen (blå linjer) vil forandre seg når dagbruddet er avsluttet og fylt opp. Dette gjorde det mulig for Vegvesenet å se hvor et eventuelt problem ville kunne oppstå, slik at dette kan tas hensyn til i Avslutningsplanen. Vegvesenet var tilfredse med informasjonen og aksepterte forslagene.

Ble utført høsten 2016.