Prosjekter

Promin AS har levert prosjekter fra Svalbard i nord til Kristiansand i sør. Vi har jobbet med utredninger, rettigheter, undersøkelser, droneflyging, 3D-modellering, ressursmodellering og utallige andre ting. Under følger noen få utvalgte prosjekter som viser litt av bredden av det vi jobber med.

Prosedyreutvikling – Brønnøy Kalk

Promin har vært en hjelpende hånd i et omfattende prosjekt på prosedyreutvikling for benkeskala flotasjonarbeid hos Brønnøy Kalk. Mange forsøk med flere variable parametere har blitt utført for å forstå og redusere variansen i analyseresultater, med ambisjon om å utvikle en prosedyre som takler forskjellige typer av forekomsten.