Vi kan utforme og/eller hjelpe til i prosesser som gjennomføres sammen med myndigheter, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Kompetanse som vi eventuelt ikke innehar selv kan vi fremskaffe.

  • Planprogram
  • Reguleringsplan
  • Konsekvensutredninger
  • Utslippssøknad

Mange prosjekter kommer for sent igang med planprogram og mister verdifull tid på dette. Byråkratiske prosesser tar alltid tid og derfor er det viktig å være tidlig ute.

I en slik prosess er det vanlig at media og opinion kommer sterkt på banen og det er viktig å agere riktig i forhold til slike prosesser. Promin har erfaring med media og opplysningsarbeid og hjelper til med å få frem bedriftens synspunkt.