Prosjekter

Promin AS har levert prosjekter fra Svalbard i nord til Kristiansand i sør. Vi har jobbet med utredninger, rettigheter, undersøkelser, droneflyging, 3D-modellering, ressursmodellering og utallige andre ting. Under følger noen få utvalgte prosjekter som viser litt av bredden av det vi jobber med.

NUSSIR ASA – borekjernelogging

Promin AS leverer geologiske tjenester for Nussir ASA for det som nå er Norges største kobberforekomst. Vår geolog logger borekjerner, registrerer geoteknisk informasjon, kommuniserer med boreteam og vår egen tekniske ressursgeolog.
Arbeidet er omfattende og det er snakk om tusenvis av meter og en mengde borhull. Arbeidet krever stor presisjon og god systematikk for å få med seg all type informasjon og registrere alt i formater som er lett tilgjengelig for hele teamet.