Prosjekter

Promin AS har levert prosjekter fra Svalbard i nord til Kristiansand i sør. Vi har jobbet med utredninger, rettigheter, undersøkelser, droneflyging, 3D-modellering, ressursmodellering og utallige andre ting. Under følger noen få utvalgte prosjekter som viser litt av bredden av det vi jobber med.

LNS Grønland – Idriftsettelse, oppstart og optimalisering

Leonhard Nilsen & Sønner AS (LNS AS), et nordland-basert selskap, har drevet en kommersiell rubin gruve i Grønland som heter Aappaluttoqgruva  siden mai 2017. Ifølge vurderingsrapporter er rubinene fra denne gruven i den sørvestlige delen av Grønland likeverdige med edelstener man finner i Burma og Thailand.

Gruven er beregnet til å være i drift i 9 år og produsere 87 millioner karat av uslipte edelstener. Malmen beregnes å gi 10% korund, hvorav 5% er edelstenskvalitet, 20% nær edelstenskvalitet og 75% kommersiell kvalitet.

Gruvens lønnsomhet er avhengig av å opprettholde disse robuste karakterene, samt kostnadseffektiv utvinning av edelstener fra malmen. For å oppnå dette har LNS engasjert tjenestene til noen firmaer som kan hjelpe dem å arbeide effektivt og optimalt, hvorav en er Promin AS.

Promin var en del av teamet som bidro med ekspertise til idriftsettelse av anlegget, oppstart av normal produksjon og optimalisering av oppredningsprosessen. Promin har også utført laboratorieskala testarbeid for anlegget og bidratt med geologisk kompetanse i dagbruddet under tøffe arktiske forhold.

LNS er det eneste norske selskapet som per tiden utvinner dyrebare edelstenskvalitetsprodukter. De har også gruveprosjekter på Svalbard, Mo i Rana og andre dagbrudd i Nordland.