Prosjekter

Promin AS har levert prosjekter fra Svalbard i nord til Kristiansand i sør. Vi har jobbet med utredninger, rettigheter, undersøkelser, droneflyging, 3D-modellering, ressursmodellering og utallige andre ting. Under følger noen få utvalgte prosjekter som viser litt av bredden av det vi jobber med.

Kjernesaging

Promin AS utfører kjernesaging for kunder. Vi har en profesjonell, selvmatende kjernesag med justerbar matehastighet vi kan leie ut slik at saging kan foregå in situ.

Vi har kompetanse på kjernesaging og vet hvordan det bør utføres ift videre bruk av materialet. Vi har også en mindre diamantsag for kapping og stykk-saging.