Prosjekter

Promin AS har levert prosjekter fra Svalbard i nord til Kristiansand i sør. Vi har jobbet med utredninger, rettigheter, undersøkelser, droneflyging, 3D-modellering, ressursmodellering og utallige andre ting. Under følger noen få utvalgte prosjekter som viser litt av bredden av det vi jobber med.

HMS i bergindustrien

Tom Myran (NTNU) – bokprosjekt

Promin leverer tjenester i forbindelse med utvikling av en bok om «HMS i bergindustrien» der hovedforfatter er Tom Myran.
Dr. Emeritus Tom Myran har livslang erfaring fra bergverksindustrien i Norge og målet er å samle all denne kunnskapen mellom to permer i en bok som kan brukes både av industrien, som oppslagsverk, og i undervisningen på blant annet NTNU.

Promin hjelper å oppdatere og systematisere informasjon, sammenfatte, skrive og utarbeide tekst, produsere tabeller, referanser, illustrasjoner og bilder med mer.