Prosjekter

Promin AS har levert prosjekter fra Svalbard i nord til Kristiansand i sør. Vi har jobbet med utredninger, rettigheter, undersøkelser, droneflyging, 3D-modellering, ressursmodellering og utallige andre ting. Under følger noen få utvalgte prosjekter som viser litt av bredden av det vi jobber med.

Forekomstmodellering – Nussir ASA

Promin AS jobber med forekomstmodellen for Nussir kobberforekomst i Finnmark. Modellen er basert på flere omfattende borekampanjer på forekomsten.

Promin jobber med QA/QC og sørger for at borhullsdatabasen alltid er korrekt og i henhold til de krav som fremsettes i internasjonale regler og av Competent Person.