Prosjekter

Promin AS har levert prosjekter fra Svalbard i nord til Kristiansand i sør. Vi har jobbet med utredninger, rettigheter, undersøkelser, droneflyging, 3D-modellering, ressursmodellering og utallige andre ting. Under følger noen få utvalgte prosjekter som viser litt av bredden av det vi jobber med.

Store Norske – Doseringsanlegg

Utstyrsleveranse for prosesskontroll

Store Norske Spitsbergen Kulkompani har bygget et oppredningsverk for sitt kull på Svalbard for å øke kvaliteten på kullet ytterligere. De ønsket å optimalisere deler av driften gjennom større kontroll med kjemikaliedosering. Dermed ville de bedre miljøet, øke prosesskontrollen, minske løpende utgifter og lettere oppdage prosessrelaterte uregelmessigheter.

Promin AS gjennomgikk kjemikalieanlegget og kom med en omfattende rapport med mange mulige tiltak. Store Norske fulgte opp og ønsket at Promin skulle kjøre prosjektet med bedret kjemikaliekontroll.

Etter en anbudsrunde der kvalitet, leveringstid og pris var parametre, valgte Store Norske at Promin skulle gå videre med selskapet Visiontech AS. Promin laget skisser som ble tegnet og satt ut til produksjon av Visiontech. Leveransen ble tegnet, produsert og levert innen tidsfristen og utstyret er nå i bruk i Svea på Svalbard. Doseringstanken på bildet er bare en del av leveransen.

  • Prosjektstyring
  • Optimalisering
  • Konstruksjon
  • Levering
  • Analyse
  • Utført og levert 2013