Team

Helge Rushfeldt

CEO

M.Sc NTNU 2002

Helge has extensive experience in the mining industry and management and has worked on many projects in the optimization, development, construction, alteration, Safety / Environmental and human resources.

Education
2002 Sivilingeniør Mineraloppredning, NTNU
1997 Statsvitenskap Grunnfag, UiO
1996 Kinesisk, UiO
1994 Historie Grunnfag, UiTø
Work experience
2011 Promin AS, daglig leder
2013 NTNU, forsker (deltidsstilling)
2009 – 2011 Hustadmarmor AS, prosessansvarlig mikronisering
2007 – 2008 Hustadmarmor AS, utviklingsingeniør
2003 – 2007 Norwegian Talc AS, produksjonssjef
2002 – 2003 Titania AS, utviklingsingeniør prosjektavdeling
Relevant organizational
2012 Norsk Bergforening, leder (tidl: Nestleder)
2008 – 2011 Bergringen, leder
2005 – 2007 Norsk Bergindustri, styrerepr. og vara
1998 – 2002 Tekna, stud. styreleder (nasjonalt), leder ved NTNU m.m.
1999 – 2001 Norsk Bergforening, stud. repr. og sekretær

Jonas Dombrowsky

Resource Geologist

MSc NTNU 2018

Jonas has experience in geology, field geology, core logging, 3D modeling, geological mapping, GIS analyzes, drone flying and more.

Education

2018 Msc in Natural Resource Management with Geologz focus; NTNU, Trondheim Norway

2016 Bsc in Geology; Goethe University Frankfurt, Germany

Work experience

2019 – now Resource Geologist Promin AS

Jonas has worked with several projects for Promin AS, both in field and on logging sites and with drillcore databases and resource modelling (using mainly LeapFrog). Among many projects, Jonas has also worked for the Nussir ASA copper project in Northern Norway (drill core logging, RQD, borehole database, field work, feasibility study and much more). Jonas is also currently working with one other copper / zinc project in Norway for long-term development. 

2018-2019 Researching Assistant in the InRec project at NTNU

2015-2016 Student job at GeoIngenierue FLG GmbH

2013-2015 Student representative of the Student Council

Kjell S. Nilsen

Senior Geologist

Ph.D UiO 1982

Kjell is one of Norway’s most experienced field geologists and has extensive experience with mineral and ore geology, geotechnical engineering, sampling, geophysical surveys and geochemistry. He has found the largest copper deposit, Nussir instance.

Education

1999 Course in programming (Visual basic), active teaching.
1991 Working at the University of Oslo, project gold-copper ore formations in Finnmark (associated with the Biddjovagge mines) Courses in structural geology – deformation, advanced petrology, fluid inclusions, geochemistry, statistics, data processing.
1981 Ph,D in geology, University of Oslo. Main thesis: Geological surveys of the Bessefjell and Bandak granites, West Telemark, their nearby rocks and mineralizations. Exam subjects: Ore geology, mineralogy, petrology and economic geology

Work Experience

2016 Promin AS, Senior Geologist

Kjell has worked on numerous projects for Promin AS, as a field geologist, in drill core logging, with different aspects of geological reporting and much more.

2001 – 2016 Sole proprietorship Kjell Nilsen Geoconsulting.

1989 – 2007 Various engagements:

 • Mapping for NGU, among others. publications of 7 bedrock map sheets 1: 50,000, eclogite- Ti-surveys, and geophysics,
  Vestfold- Buskerud-Telemark County municipalities with geological mapping, natural stone, crushed stone, landslide risk and environmental surveys and projects.
 • Outokumpu OY, Bidjovagge mines, A / S Sydvaranger, and Hendrix minerals with ore surveys, field work, mapping, geochemistry, borehole logging, and mining.
 • Mineral-Geological Museum and Department of Archeology, with laboratory analysis work, databases, assistant teacher.

1980 – 1987 A/S Sydvaranger – Prospektering A/S

Prospecting work for the iron ore company of Sydvaranger.

1975 – 1979 Summer jobs for NGU (Nowegian Geological Survey), Folldal Verk, A/S Sydvaranger, Elkem, NTNF.

Publications
 • K. S. Nilsen 1980: Sydvarangers arbeider med Portable XRF- analysator NE 5017. BVLI Teknisk rapport 50; XRF- og Neutron- analysemetodikk i malmleting, 36- 62.
 • K. S. Nilsen 1982: Mineraliseringer i Vest-Telemark og deres genetiske forhold posttektoniske granitter og tektoniske episoder. Geolognytt 17, 40- 41.
 • K. S. Nilsen 1983: Fracture pattern and relations of the intrutions of posttectonic Precambrian granites in Western Telemark, South Norway. In Gabrielsen, R. H. et. al. (eds.): Proceedings of the Fourth International Conference of Basal Tectonics, 376- 377.
 • K. S. Nilsen & Henriksen H. 1983: Prekambriske bergarter i Karasjok- området Meddel. från Stockholm Geol. Inst. 257, 36.
 • K. I. Olsen & K. S. Nilsen 1985: Geology of the Southern Part of the Kautokeino Greenstone belt. Rb- Sr- geochronology and geochemistry of associated gneisess and late intrutions. Nor. geol. unders. bull. 403, 131- 60.
 • K. S. Nilsen 1985: Berggrunnsgeologisk kartblad Valjok 2134 III (1 : 50 000). Nor. geol. unders. (preliminærutgave)
 • K. S. Nilsen 1986: Berggrunnsgeologisk kartblad Karasjok 2133 I (1 : 50 000). Nor. geol. unders. (preliminærutgave)
 • K. S. Nilsen 1986: Berggrunnsgeologisk kartblad Halkavarre 2134 I (1 : 50 000). Nor. geol. unders. (preliminærutgave)
 • K. S. Nilsen 1987: Bekrivelse til berggrunnsgeologisk kartblad Karasjok I (1 : 50 000). Nor. geol. unders. – rapport 80.208. 89s.
 • K. S. Nilsen 1988: Nussir kobberforekomst, et 10 km langt mineralisert dolomittlag ved Repparfjord, nord- Finnmark. Abstr. 18. nordiske geol. Vintermøde København, 308- 309.
 • K. S. Nilsen & A. Bjørlykke 1989: Dannelse av Cu- Au- mineralisering I Finmark assosiert med midt- proterosoisk rifting av det Baltiske skjold. Geolognytt 22, 46.
 • K. I. Olsen & K. S. Nilsen 1989: Greenstone formation and ore-deposition related to possible rift-tectonics in the Kautokeino Greenstone belt, north Norway. Terra Abstr. 1, 3
 • K. S. Nilsen & A. Bjørlykke 1989: The Cu- Au- province of the nortwestern Baltic Shield associated with a mid- Proterozoic rift. Terra Abstr, 1, 127.
 • K. S. Nilsen & A. Bjørlykke 1990: Geological setting of the Biddjovagge gold-copper deposit, Finnmark. Geol. førening forh. 112, 87- 89.
 • K. S. Nilsen & L. P. Nilsson 1991: Geologien i undre del av Repparfjord- Komagfjord-vinduet på kartbladene Vargsund og Repparfjord. Geonytt 1, 9
 • A. Bjørlykke, K. S. Nilsen , R. Anttonen & M. Ekberg 1991: Geological setting of the Biddjovagge deposit and related gold- copper deposits on the northern part of the Baltic shield. Proceedings international IGCP conf. minas Gerais . 12s
  J. S. Sandstad, A. Bjørlykke, O. Olesen & K. S. Nilsen 1992: Vurdering av malmpotensialet etter samtolkning av geodata i deler av Kautokeino grønnstensbelte, Finnmark. N. G. U. rapport 92.255.
 • K. S. Nilsen & L- P- Nilsson 1995: Berggrunnsgeologisk kartblad Vargsund 1935 IV (1 : 50 000). Nor. geol. unders. (preliminærutgave)
 • K. S. Nilsen & D. Roberts 1996 : Berggrunnsgeologisk kartblad Repparfjord 1935 I (1 : 50 000). Nor. geol. unders. (preliminærutgave under bearbeiding, utgis 2015)
 • J. Ragnhildstveit & K. S. Nilsen 1997: Geological map of the area south of Dalsfjord, Western Norway. Scale 1 : 50 000 mapsheets Dale, Bygstad, Risnesøya, Askvoll
 • K. S. Nilsen & A. Siedlecka 1999: Berggrunnsgeologisk kartblad Kongsberg 1714 II (1 : 50 000). Nor. geol. unders. (preliminærutgave)
 • K. S. Nilsen, K. I. Olsen & A. Brunfelt 1999: Geochemistry of ultramafic and mafic metavolcanics of the Kautokeino Greenstone belt, Northern Norway. The origin of meimechites by low degree melting of clinopyroxene . (manuscript)
 • S. Dahlgren & K. S. Nilsen 2000: Geodata; berggrunnskart 1 : 5 000, kvartætgeologi og vegetasjon i Svartdal, Seljord. Svartdal geokultur- miljøprosjekt.
 • Sletten, K.; Blikra, L. H.; Dahlgren, S.; Sandersen, F. & K.S. Nilsen 2004: Skredfarekartlegging i Vestfjorddalen 2004. NGU-rapport 2004.023
 • K. S. Nilsen 2004: Geologisk kartlegging av Oslo- feltets Permiske bergarter og oversikt over feltarbeidene i området Sandefjord- Siljan- Skien- sesongene 2002- 04. Rapport fylkesgeologen i Buskerud-Telemark- Vestfold.
 • K. S. Nilsen 2006: Kjerneboringene i Nussir 2006, evaluering av kobbermalmen. Rapport KJELL NILSEN GEOCONSULTING for Nussir ASA.
 • A. Solli, S. Dahlgren, H. Heyer M. Marker & K. S. Nilsen 2008: Gea Norvegica Geopark berggrunnskart 1 : 100 000 fargeplott (Grenland- området med tilgrensende kommuner østligeTelemark og vestlige Vestfold).
 • K. S. Nilsen 2008: Rassikring i skråning med bolighus ved Fuglenesfjellet, Hammerfest. Rapport KJELL NILSEN GEOCONSULTING for Nida entreprenør og Hammerfest kommune.
 • K. S. Nilsen & M. Martinsen 2009: Nussir kobbermalm, en sedimentær forekomsttype. Abstract NGF vintermøte Bergen.
  K. S. Nilsen 2010: LASSEDALEN FLUORSPAR DEPOSIT, KONGSBERG, NORWAY, Logging and description of previous
 • nalysed cores, at Løkken Store. Evaluation of ore potential. Report KJELL NILSEN GEOCONSULTING for Tertiary Minerals
  K. S. Nilsen & J. Knezevic 2012: Nussir investigation report I and II. Prospecting activities on geophysical and geochemical targets and field work in the Repparfjord- Altenes regions, Finnmark.
 • K. S. Nilsen 2012: Drilling, logging and description of drill cores from the Kodal P- Fe- Ti- deposit in Vestfold, Norway. Report KJELL NILSEN GEOCONSULTING for Clearphos ltd.
 • K. S. Nilsen 2012: THE EMC- METALS INVESTIGATION OF REE- AND SPECIAL METALS IN TØRDAL, AND EVJE- IVELAND REGION, NORWAY. Report KJELL NILSEN GEOCONSULTING for EMC Metals 2012.
 • K. S. Nilsen 2013: Befaring av tomt med garasje i Prestegårdsveien, Stabekk, Bærum. Vurdering av grunnforhold og antatte setningsskader i området. Kjell Nilsen Geoconsulting for Bent Ekvern.
 • K. S. Nilsen 2013: Berggrunngeologisk kartblad Bandak 1513 I (1 : 50 000). Nor. geol. unders. (final edition)
  Juve G. & K. S. Nilsen 2013: På jakt etter sjeldne jordartselementer i Tørdal, Telemark. Abstract NGF vintermøte Oslo 2013.
 • K. S. Nilsen 2014: SUMMARY REPORT: THE EMC- METALS INVESTIGATION OF Sc-, REE- AND SPECIAL METALS IN TØRDAL REGION, TELEMARK, NORWAY, 2011- and 2012- seasons. Kjell Nilsen Geoconsulting for EMC Metals/ Scandium International Mining Corp.
 • K. S. Nilsen 2015: Undersøkelse av grunnforhold på tomt med potensiell kvikkleire i Gamle Eltonvei, Gbr 62/2, byggesaksnummer 1242. Kjell Nilsen Geoconsulting for Istugo og Nannestad kommune.
 • K. S. Nilsen 2015: Befaring av deponi og rasområde og vurdering av stabiliseringstiltak, Øvre Greaker, Elvestad, Hobøl kommune, mandag 14.09.15 Kjell Nilsen Geoconsulting for Sverre Greaker, Greaker Veivedlikehold AS.
 • K. S. Nilsen 2015: Radiometric measurements and evaluation of radiation from the Nussir ore zone. Report KJELL NILSEN GEOCONSULTING for Nussir ASA and Statens strålevern.
 • K. S. Nilsen 2015: Befaring av skråning nordsiden av Tristilsvingen borettslag. Vurdering av rassikring. Fjerdingby, Rælingen kommune. Kjell Nilsen Geoconsulting for OBOS.
 • K. S. Nilsen 2015: Vurdering av rasfare og eventuelle sikringstiltak, Helsetveien 37, Bærum Verk. Kjell Nilsen Geoconsulting for Børre Krogstad og Bærum kommune.
 • K. S. Nilsen 2016: Befaring av tomt og overliggende skråning, Åsengveien 27, Bærum. Vurdering av rasfare og sikringstiltak. Kjell Nilsen Geoconsulting for Seth Teknisk Design ANS og Bærum kommune.
 • K. S. Nilsen 2016: Befaring av tomteområde, Vestlisvingen 84B, Stovner. Vurdering av grunnforhold og stabilitet. Kjell Nilsen Geoconsulting for Cyril Arkitekter og Oslo kommune.
 • K. S. Nilsen 2016: Befaring av bratt skråning, vestside av Liagrendi, Aurdal. Vurdering av rasfare, stabilitet og sikringstiltak. Kjell Nilsen Geoconsulting for Liagrendi fjellstyre.

Trond Refseth

Senior Consultant

Mining Engineer 1977

Trond has been a mining inspector for the labor inspectorate in Trøndelag, a business advisor with his own company, worked with risk in the insurance industry, been Director of a gold project in Bindal and a senior consultant in the Directorate of Mining.

Education

1973-1977 Mining Engineer, NTH (NTNU)

Work Experience

Roselle B dela Fuente

Coordinator and Researcher

B.A. UP 1995, LlM AUSL 2003, MPA ICU 2008

Roselle has worked for the Supreme Court for 10 years and several years in the financial and public sectors in the Philippines before moving to Norway in 2011.  Her experience in economic, social and legal analyses, contract administration, procurement, efficiency improvement, administrative/clerical work and research strengthens the team.

Education
2013 Norwegian for Foreigners, NTNU (Trondheim)
2008 Master of Arts in Public Administration, International Christian University (Tokyo)
2003 Master of Laws and Jurisprudence, Arellano University School of Law (Manila)
1995 Bachelor in Arts in Social Sciences (Economics & Political Science), University of the Philippines
Work Experience
2016 Promin AS, Coordinator/Researcher
2014 – 2015 Det Norske Oljeselskap, Contract Administrator
2012 – 2014 Promin AS, Part time Consultant. Dialogsenteret, Intern
2003 – 2010 Supreme Court of the Philippines, Sheriff IV/Law Clerk/Legal Researcher
1999 – 2003 Quezon City Council, Legislative Consultant
1995 – 1999 Finnman Group, Administrative Officer
Commissions
2013 – dd Organizer/Leader, Women Conversation Club (in collaboration with Dialogsenteret), Trondheim
2013 – 2017 Leader, Philippine Cultural Organization, Trondheim
2015 – 2016 Parent Representative, Board of Directors for Birralee International Kindergarten
2014 – 2016 Participant – Dialogue Conferences between the Immigrants & the Authorities, 2014 og 2016
14.12.2013 Co-Arranger, Fundraising Concert for the Typhoon Victims in the Philippines (in collaboration with Blæst & Streetlight)