Nyheter og Arrangementer

Millonar av tonn med kalk / Millions of tons of marble

2014-06-27

Vestlandsnytt


Promin AS ved Helge Rushfeldt nevnt i Vestlandsnytt / Helge Rushfeldt from Promin AS is featured in Vestlandsnytt

Mineralstrategien / Mineral Strategy of Norway

2013-03-13

NHD / The Norwegian Ministry of Trade and Industry


Norge fikk sin nye mineralstrategi, her kan du lese den i sin helhet. Bransjen generelt betrakter strategien som positiv og mener den vil føre til mer forutsigbarhet. / Norway got its new mineral strategy, you can read the whole document here (norwegian). The industry generally considers the strategy as a positive step and believe it will lead to more predictability.

Promin dobler staben / Promin doubles the staff

2012-05-15

Geo Aktuelt

Har klippetro på bergverk / Believe in the Norwegian mining sector

2012-02-02

Rana Blad

Starter for seg selv / Starting up

2012-02-01

GEO

Promin registrert / Promin registered

2011-12-21

Promin registrert / Promin registered


Promin AS er registrert i enhetsregisteret og foretaksregisteret. Dermed er firmaet et fullverdig AS per dags dato, og ikke lenger s.u.s. (selskap under stiftelse). / Promin AS (Ltd) is now fully registered. Thus the company is a complete AS from today, and no longer a "company to be registered".

Promin stiftet / Promin founded

2011-11-08

Promin stiftet / Promin founded


Promin AS ble stiftet 8. november 2011. Firmaet vil være "under stiftelse" til det er registrert i Foretaksregisteret. / Promin AS (similar to Ltd) was incorporated on 8 november 2011. The firm will have a "just founded" status until it is registered in the Norwegian Companies Registry.

© 2013 Promin AS, post@promin.no, Mob: 466 44 488, Organisasjonsnummer: 897 749 602